Hệ điều hành

Hệ điều hành là một phần mềm chạy trên máy tính và các thiết bị di động, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên máy tính, và các thiết bị di động.

Check Also

An toàn và bảo mật thông tin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *