Home / Công nghệ thông tin & truyền thông

Công nghệ thông tin & truyền thông

Hệ điều hành

Hệ điều hành là một phần mềm chạy trên máy tính và các thiết bị di động, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên máy tính, và các thiết bị di động.

Xem Thêm »